051/750-108
 info@biovera.si
Košarica je prazna

Biopark - Eterično olje muškatni orešek, 5ml

€4.90

Eterično olje muškatnega oreška, 5ml

Poreklo: Indija.
Namen uporabe: Za odišavljanje prostorov s pomočjo izparilnika.
Opis in uporaba: Pridobljeno s parno destilacijo semen muškatnega oreška. Je brezbarven do blago rumene barve in ima zelo bogat, topel, lesen, sladko začimben vonj. Zunanje pomaga pri revmatični bolečini, uporabljajo ga tudi kot prvo pomoč pri zobobolu. Koristno je pri omedlevici, stresu in preutrujenosti. Je zelo pošivljajoče, spodbujajoče, aktivira misli, trdijo tudi, da nam nudi zelo žive sanje. Za lažji porod ga uporabljajo razredčenega v mandljevem olju (5 kapljic na 25 ml olja) in z dodatkom 5 kapljic žajbljevega olja, s to mešanico masirajo trebuh vsak dan 3 tedne pred rokom. Lajša tudi lažje športne poškodbe, kot so zvini in nategi mišic ter mišično utrujenost.
Olja, s katerimi ga lahko mešamo: črni poper, cipresa, pelargonija, muškatna kadulja, rožmarin, pomaranča.
Zanimivosti: Muškatni orešek pravzaprav ni orešek, temveč koščica v sadežu, podobnemu marelici ali breskvi. Je tudi ena naravnih arom v Cocacoli. Je zimzeleno drevo, ki zraste do 20m in ima goste liste ter mahjne bledo rumene cvetove. Izhaja iz otokov Molucca (Indonezija), uspeva pa tudi v Penengu, Javi in Šrilanki. Indijci so ga uporabljali za prebavne težave, Egipčani za balzamiranje in Italijani v času kuge.
Opozorila: Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Samo za zunanjo uporabo, ni za uživanje. Na kožo ne nanašajte nerazredčenega. Če se uporabi (zaužije) v večjih količinah, lahko povzroči slabost ali tahikardijo. Odsvetujemo uporabo v času nosečnosti.
Sestava: Myristica fragrans.
Embalaža: Eterična olja Biopark Cosmetics so v posebnem črno vijoličnem steklu (Violet glass), ki jih izjemno ščiti pred vstopom dnevne svetlobe, česar druga stekla temne barve ne zmorejo. Rastline svetlobo potrebujejo za rast in razvoj - ko pa dosežejo zrelost, se na svetlobi prične proces razkrajanja. Zato je za izdelke vrhunske kvalitete pomembna tudi vrhunska embalaža. Naše embalaže prepuščajo izključno vijolično svetlobo, ki jo rastlinska eterična olja v notranjosti potrebujejo, da ostajajo enake kvalitete na dolgi rok in ohranijo vso svojo bio energijo.

 

 

 

  
ZAKONSKA OPOZORILA
Označevanje snovi:
Skladno z Uredbo (EC) št. 1272/2008 (CLP)
Piktogram:

Opozorilna beseda: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H341 Sum povzročitve genetskih okvar.
H350 Lahko povzroči raka.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov
vžiga. Kajenje prepovedano.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Dodaj v košarico:

  • Proizvajalec: Biopark Cosmetics