051/750-108
 info@biovera.si
Košarica je prazna

Biopark - Eterično olje tangerina, 10 ml

€5.60

Eterično olje tangerine, 10 ml

Poreklo:
Indija.
Namen uporabe:
Za odišavljanje prostorov s pomočjo izparilnika.
Opis in uporaba:
Hladno stisnjeno iz lupine tangerin. Je rumeno oranžne barve in ima tipičen vonj po citrusih – svež, topel in prijetno sladek. Precej spominja na eterično olje mandarine, s tem, da je lažje in slajše. Deluje proti krčem, pospešuje celjenje kože, pomirja, tonizira kožo, pozitivno deluje na želodec, čisti in razstruplja.
Olja, s katerimi ga lahko mešamo:
bazilika, bergamotka, cimet, muškatna kadulja, nageljnove žbice, bosvelija, sivka, limona, limeta, neroli in pomaranča.
Zanimivosti:
Tangerina je bližnji sorodnik oziroma podvrsta mandarine, s to razliko, da so sadeži bolj temno oranžne barve, nimajo pečk in nabirajo se v drugačnem letnem času. Doma so iz Kitajske, kjer so zelo cenjene in so jih že tradicionalno uporabljali v svoji kulturi in zeliščnem zdravilstvu. Sedaj jih gojijo marsikje v Sredozemlju in v ZDA.
Opozorila:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Samo za zunanjo uporabo, ni za uživanje. Na kožo ne nanašajte nerazredčenega. Ni dražeče. Lahko je fototoksično. Na kožo ga ne nanašajte pred izpostavljanjem kože soncu ali UV žarkom (npr. v solariju).
Sestava: Citrus Tangerina.
Embalaža: Eterična olja Biopark Cosmetics so v posebnem črno vijoličnem steklu (Violet glass), ki jih izjemno ščiti pred vstopom dnevne svetlobe, česar druga stekla temne barve ne zmorejo. Rastline svetlobo potrebujejo za rast in razvoj - ko pa dosežejo zrelost, se na svetlobi prične proces razkrajanja. Zato je za izdelke vrhunske kvalitete pomembna tudi vrhunska embalaža. Naše embalaže prepuščajo izključno vijolično svetlobo, ki jo rastlinska eterična olja v notranjosti potrebujejo, da ostajajo enake kvalitete na dolgi rok in ohranijo vso svojo bio energijo.

 

 

 

  
ZAKONSKA OPOZORILA
Označevanje snovi:
Skladno z Uredbo (EC) št. 1272/2008 (CLP)
Piktogram:

Opozorilna beseda: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov
vžiga. Kajenje prepovedano.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Dodaj v košarico:

  • Proizvajalec: Biopark Cosmetics