051/750-108
 info@biovera.si
Košarica je prazna

Biopark - Eterično olje mandarina, 10 ml

€5.60

Eterično olje mandarine, 10 ml.

Poreklo: Italija.
Namen uporabe: Za odišavljanje prostorov s pomočjo izparilnika.
Opis in uporaba: Hladno stisnjeno iz surove lupine mandarin. Ima oranžno barvo in intenziven, sveže sladek vonj, značilen za citruse. Pogosto ga dodajajo milom, kozmetičnim izdelkom in parfumom. Uporablja se lahko tudi kot pomoč pri zaprtju ali neredni prebavi, kolcanju, napetostjo in kot pomoč delovanju jeter pri starejših.
Olja, s katerimi ga lahko mešamo: ostali citrusi, kot so limeta, limona, pomaranča in grenivka, pa tudi začimbna olja kot muškatni orešček, cimet, lovor in nageljnove žbice.
Zanimivosti: Mandarina je bližnji sorodnik pomaranče, s tem, da so drevesa nekoliko nižje rasti in imajo tudi manjše liste in sadeže. Ime naj bi izhajalo iz tega, da so sadeži bili tradicionalno darilo kitajskim Mandarinom. Doma je iz južne Kitajske, v Evropo pa so mandarine pripeljali leta 1805 in 40 let kasneje še v Ameriko.
Opozorila: Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Samo za zunanjo uporabo, ni za uživanje. Na kožo ne nanašajte nerazredčenega. Lahko je fototoksično, zato ga na kožo ne nanašamo neposredno pred izpostavljanjem kože sončnim žarkom ali v solariju.
Sestava: Citrus Reticulata.
Embalaža: Eterična olja Biopark Cosmetics so v posebnem črno vijoličnem steklu (Violet glass), ki jih izjemno ščiti pred vstopom dnevne svetlobe, česar druga stekla temne barve ne zmorejo. Rastline svetlobo potrebujejo za rast in razvoj - ko pa dosežejo zrelost, se na svetlobi prične proces razkrajanja. Zato je za izdelke vrhunske kvalitete pomembna tudi vrhunska embalaža. Naše embalaže prepuščajo izključno vijolično svetlobo, ki jo rastlinska eterična olja v notranjosti potrebujejo, da ostajajo enake kvalitete na dolgi rok in ohranijo vso svojo bio energijo.

 

 

  
ZAKONSKA OPOZORILA
Označevanje snovi:
Skladno z Uredbo (EC) št. 1272/2008 (CLP)
Piktogram:

Opozorilna beseda: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov
vžiga. Kajenje prepovedano.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Dodaj v košarico:

  • Proizvajalec: Biopark Cosmetics