051/750-108
 info@biovera.si
Košarica je prazna

Biopark - Eterično olje bazilika, 10ml

€4.60

Eterično olje bazilike, 10 ml


Poreklo: Indija
Namen uporabe: Za odišavljanje prostorov s pomočjo izparilnika.
Opis in uporaba: Pridobljeno s parno destilacijo listov in cvetov bazilike. Je blago zeleno zlatorumene barve in ima značilen zeliščni, sladek vonj z lesenim podtonom. V ayurvedi se tradicionalno uporablja za razjasnitev misli in koncentracijo. Pomaga lahko čistiti sinuse, spodbuja prebavo in tudi cirkulacijo v respiratornem traktu.
Olja, s katerimi ga lahko mešamo:
bergamotka, muškatna kadulja, nageljnove žbice, limeta, limona, evkaliptus, brinove jagode, neroli, rožmarin.
Zanimivosti: Bazilika je enoletno zelišče, ki zraste v obliki grma 20-50 cm visoko. Ima značilne ovalne, na koncu zašiljene liste. Izvira iz Indije, kjer se goji že 5000 let, zelo veliko pa se uporablja v Italijanski kuhinji. Ime izhaja iz grške besede basileus, kar pomeni kralj in jo mnogi kuharji tudi imajo za kralja začimb.
Opozorila: Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Samo za zunanjo uporabo, ni za uživanje. Na kožo ne nanašajte nerazredčenega. Lahko je dražeče za ljudi z občutljivo kožo. Odsvetujemo uporabo v času nosečnosti.
Sestava: Ocimum canum.
Embalaža: Eterična olja Biopark Cosmetics so v posebnem črno vijoličnem steklu (Violet glass), ki jih izjemno ščiti pred vstopom dnevne svetlobe, česar druga stekla temne barve ne zmorejo. Rastline svetlobo potrebujejo za rast in razvoj - ko pa dosežejo zrelost, se na svetlobi prične proces razkrajanja. Zato je za izdelke vrhunske kvalitete pomembna tudi vrhunska embalaža. Naše embalaže prepuščajo izključno vijolično svetlobo, ki jo rastlinska eterična olja v notranjosti potrebujejo, da ostajajo enake kvalitete na dolgi rok in ohranijo vso svojo bio energijo.

 

 

  
ZAKONSKA OPOZORILA
Označevanje snovi:
Skladno z Uredbo (EC) št. 1272/2008 (CLP)
Piktogram:

Opozorilna beseda: POZOR!

Stavki o nevarnosti:
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z
izpiranjem.
P308 + P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Dodaj v košarico:

  • Proizvajalec: Biopark Cosmetics